Ieva Bēržvade

Ieva Bēržvade

18.07.2016

Ievas Bēržvades kolekcija "Gender" ir par dzimuma lomu, kuru spēlējam sabiedrībā. "Vecāki un sabiedrība apzināti vai neapzināti mums iemāca pareizos lomas spēles noteikumus, un mēs dzīves laikā tiem sekojam. Tomēr diemžēl tas mums neļauj attīstīties, jo jebkuri ierobežojumi ierobežo to, ko mēs iedomājamies par iespējamu esam, vai to kādas izvēles mēs dzīves laikā izdaram."